آب و هوای کرمانشاه

تا قسمتی ابری

29°درجه

تا قسمتی ابری
شنبه
اکثرا آفتابی
۲۲°درجه / ۳۹°درجه
یکشنبه
اکثرا آفتابی
۲۲°درجه / ۴۱°درجه
دوشنبه
اکثرا آفتابی
۲۲°درجه / ۴۰°درجه
سه شنبه
اکثرا آفتابی
۲۱°درجه / ۳۹°درجه

پورتال کارکنان و مشتریان

 

auto

portal

user

email