آب و هوای کرمانشاه

SP_WEATHER_WIDESPREAD_DUST

24°درجه

SP_WEATHER_WIDESPREAD_DUST
پنج شنبه
اکثرا آفتابی
۱۷°درجه / ۳۳°درجه
جمعه
تا قسمتی ابری
۱۷°درجه / ۳۳°درجه
شنبه
تا قسمتی ابری
۱۸°درجه / ۳۳°درجه
یکشنبه
تا قسمتی ابری
۱۷°درجه / ۳۵°درجه

پورتال کارکنان و مشتریان

 

auto

portal

user

email