آب و هوای کرمانشاه

تا قسمتی ابری

6°درجه

تا قسمتی ابری
شنبه
آفتابی
۱°درجه / ۱۷°درجه
یکشنبه
آفتابی
۱°درجه / ۱۷°درجه
دوشنبه
اکثرا آفتابی
۲°درجه / ۱۶°درجه
سه شنبه
رگبار
۴°درجه / ۱۳°درجه

پورتال کارکنان و مشتریان

 

auto

portal

user

email