آب و هوا

بدون ابر

5°C

بدون ابر
رطوبت: 70%
شنبه
تا حدی افتابی
-1°C / 11°C
یکشنبه
تا حدی افتابی
-1°C / 11°C
دوشنبه
تا حدی افتابی
1°C / 12°C
سه شنبه
ابری
2°C / 9°C

پورتال کارکنان و مشتریان

 

auto

portal

user

email