آب و هوای کرمانشاه

تا قسمتی ابری

25°درجه

تا قسمتی ابری
چهارشنبه
آفتابی
۱۰°درجه / ۲۷°درجه
پنج شنبه
آفتابی
۱۲°درجه / ۳۱°درجه
جمعه
آفتابی
۱۳°درجه / ۳۲°درجه
شنبه
اکثرا آفتابی
۱۱°درجه / ۳۱°درجه

پورتال کارکنان و مشتریان

 

auto

portal

user

email