آب و هوای کرمانشاه

معتدل

29°درجه

معتدل
سه شنبه
اکثرا آفتابی
۲۲°درجه / ۴۱°درجه
چهارشنبه
اکثرا آفتابی
۲۲°درجه / ۴۱°درجه
پنج شنبه
اکثرا آفتابی
۲۲°درجه / ۴۱°درجه
جمعه
اکثرا آفتابی
۲۲°درجه / ۴۱°درجه

پورتال کارکنان و مشتریان

 

auto

portal

user

email