آب و هوای کرمانشاه

اکثرا ابری

25°درجه

اکثرا ابری
چهارشنبه
تا قسمتی ابری
۱۳°درجه / ۲۸°درجه
پنج شنبه
آفتابی
۱۱°درجه / ۲۷°درجه
جمعه
اکثرا آفتابی
۹°درجه / ۲۶°درجه
شنبه
آفتابی
۹°درجه / ۲۶°درجه

پورتال کارکنان و مشتریان

 

auto

portal

user

email